Verzuim | Trajectbemiddeling | Advies

Waarom FocusWerkt?

De mate van inzetbaarheid hangt onder andere af van de motivatie, competenties, flexibiliteit, vitaliteit en het verzuim van de medewerker. Verzuim heeft zelfs meteen invloed op de mate van inzetbaarheid. Zo verstoort verzuim het arbeidsproces, brengt het extra kosten met zich mee, verhoogt het de werkdruk en leidt het er toe dat er meer medewerkers nodig zijn om de kwaliteit van het werk te kunnen leveren. Het is dan ook van groot belang om verzuim zoveel mogelijk te beperken.

Als werkgever doet u wat u kunt om verzuim aan te pakken en op te lossen. Maar dat is niet altijd gemakkelijk. U hebt onder andere te maken met strenge wet- en regelgeving. Ook op bedrijfsmatig vlak wordt het nodige van u gevraagd.

FocusWerkt ondersteunt en traint organisaties om verzuim te voorkomen en op te lossen en mede daardoor de inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. We kijken daarbij niet alleen naar de huidige inzetbaarheid, maar ook naar de inzetbaarheid voor de toekomst. We adviseren werkgevers daarin proactief.

Kenmerken van onze dienstverlening:

  • uitgaan van inzetbaarheid;
  • werken vanuit kansen en mogelijkheden;
  • persoonlijk contact en korte lijnen;
  • een deskundig team van casemanagers en specialisten;
  • dienstverlening op maat;
  • een landelijke dekking van bedrijfsartsen;
  • resultaat gerichte aanpak.