Verzuim | Trajectbemiddeling | Advies

2de Spoor

Op het moment dat duidelijk is dat de medewerker door beperkingen niet kan re-integreren binnen de eigen organisatie bent u als werkgever verplicht om maximale inspanning te leveren om de medewerker buiten de eigen organisatie aan passend werk te helpen. Deze begeleiding naar werk buiten de eigen organisatie is het zogenaamde 2de spoortraject.

Hoe werkt het?

Als werkgever heeft u de keuze om het 2e spoortraject zelf te doen of uit te besteden aan een re-integratiebedrijf. Wanneer u het traject uitbesteedt aan FocusWerkt, krijgt uw medewerker begeleiding van een deskundige werkadviseur met kennis van de wetgeving, maar ook met een groot netwerk van bedrijven en organisaties. We leggen de focus op wat een medewerker nog wel kan en zoekt in een nieuwe baan. Waar liggen de kansen? En waar is overbrugging nodig om de stap naar een nieuwe werkomgeving te maken? Welke vacatures zijn er? Passen ze direct of is er (nieuwe) werkervaring nodig om ervoor in aanmerking te komen? Maar ook: moet de medewerker nog dingen ‘loslaten’? Allemaal vragen waarop onze werkadviseur de medewerker helpt het antwoord te vinden. Zo maken zij samen de weg – en het hoofd – vrij voor een nieuw begin.

FocusWerkt geeft persoonlijke invulling aan de zoektocht van medewerkers naar een nieuwe baan, vandaar dat er altijd sprake is van maatwerk en een 1 op 1 begeleiding. In de begeleiding wordt rekening gehouden met de beperkingen zoals deze in de FML (Functionele Mogelijkheden Lijst) en in het Arbeidsdeskundig rapport worden beschreven.