Verzuim | Trajectbemiddeling | Advies

Duurzame Inzetbaarheid

FocusWerkt gaat uit van positieve gezondheid. De essentie hiervan is om medewerkers, of ze nu gezond zijn of ziek, in hun kracht te houden of te krijgen en eigenaar te laten zijn van hun eigen processen (zelf regie).

Met ander woorden:

Zorg ervoor dat de medewerker met al zijn mogelijkheden centraal staat en leg de focus op het functioneren, veerkracht en zelfregie van medewerkers in plaats van hun klachten en beperkingen. Hierdoor kan een werkgever niet alleen de huidige inzetbaarheid van een medewerker vergroten, maar ook zijn duurzame inzetbaarheid. 

Duurzame inzetbaarheid start vanaf de dag dat een medewerker begint met werken tot het moment dat de medewerker uittreedt door (pre)pensioen. Verschillende factoren bepalen de inzetbaarheid, waardoor duurzame inzetbaarheid veel beïnvloedingsmogelijkheden heeft. Het gaat dus niet alleen over vitaliteit en gezondheid, waar duurzame inzetbaarheid vaak mee geassocieerd wordt, maar het betreft alles wat de inzetbaarheid van medewerkers kan beïnvloeden. En juist het kunnen beïnvloeden, geeft de mogelijkheid om aan de juiste knoppen te draaien om de inzetbaarheid te bevorderen.