Verzuim | Trajectbemiddeling | Advies

Preventief inzetbaarheidsonderzoek (PIO)

Artikel 18 van de arbeidsomstandighedenwet stelt werkgevers verplicht om periodiek een arbeidsgezondheidskundig onderzoek aan haar medewerkers aan te bieden.

“De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.”

Gangbaar is het om medewerkers een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden. Dit onderzoek is, zoals de naam al aangeeft, vooral op fysiek onderzoek gericht. Aangezien voor FocusWerkt de inzetbaarheid van medewerkers centraal staat, bieden wij op maat een Preventief Inzetbaarheidsonderzoek (PIO) aan.

Wat houdt een PIO in?

Een PIO omvat niet alleen fysieke metingen, maar brengt ook de huidige inzetbaarheid en de risico’s voor de langere termijn in kaart. Dit gebeurt onder andere door gebruik te maken van een door TNO ontwikkelde vragenlijst met daarbij een coaching gesprek over de resultaten van zowel de fysieke metingen als de vragenlijst. Alle facetten die van invloed zijn op de inzetbaarheid en daardoor tevens de duurzame inzetbaarheid komen aan bod:

• Algemene gezondheid • Fitheid • Werkvermogen • Veerkracht • Talentontwikkeling • Vakkennis • Beroepskeuze • Baanbetrokkenheid • Werk-privé balans • Arbeidsplezier • Arbeidsprestaties

Een PIO maakt medewerkers bewust van hun (duurzame) inzetbaarheid en zet medewerkers in beweging om daar actief mee aan de slag te gaan.