Verzuim | Trajectbemiddeling | Advies

Verzuim

Met de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter (WvP) in 2003 heeft snelle re-integratie van verzuimende medewerkers een impuls gekregen. De houding van ‘thuis rustig uit laten zieken’ heeft plaats gemaakt voor de opvatting dat spoedige terugkeer naar de werkplek het herstel bevordert. Dit heeft er voor gezorgd dat met name het Burgerlijk Wetboek (BW) en de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) sterk bepalend zijn voor invulling van de ontstane beleidsruimte om met een medewerker in gesprek te gaan over de mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van het werk.

Van belang hierbij zijn:

  • van spreken over ziekte, naar aanspreken op afwezigheid, gedrag en keuzes;
  • van denken in beperkingen, naar denken in mogelijkheden.

Het goed opvolgen van de Wet verbetering Poortwachter vraagt echter veel deskundigheid. Daarbij brengt dit zoveel procedures met zich mee, dat naleving van de wet vaak meer tijd en energie kost, dan het daadwerkelijk aanpakken van het verzuim. FocusWerkt kan u hierbij efficiënt ondersteunen. Doeltreffend casemanagement en het met raad en daad begeleiden van medewerkers, bespaart u hierdoor enorm veel tijd en kosten.

Kiest u voor FocusWerkt, dan kiest u voor:

  • verlaging van uw verzuimpercentage en daardoor de kosten;
  • verlaging van frequent verzuimende medewerkers door snel en doelgericht handelen van onze casemanagers;
  • uitgaan van mogelijkheden en niet van beperkingen;
  • begeleiding re-integratie met focus op (duurzame) inzetbaarheid;
  • een up to date verzuimdossier volgens de WvP;
  • op het juiste moment inzetten van de juiste professional;
  • opstellen van een protocol inzetbaarheid ter vervanging van het verzuimprotocol.